Nieuws

Weihnachtsoratorium 28 november 2023


 

Op dinsdag 28 november om 20:00 uur zal het ToonkunstKoor Roermond in de vernieuwde theaterzaal van de Oranjerie
het WEIHNACHTS-ORATORIUM van J.S. BACH uitvoeren (delen 1, 2, 3 en 6).

De begeleiding van deze uitvoering wordt verzorgd door het barokorkest Concerto Vivo.
De solisten zijn: 
Knut Schoch (tenor; evangelist, aria's),
Karola Pavone (sopraan),
Sofia Pavone (alt/mezzo),
Vincent Kusters (bariton).

Gerard Sars zal om 18:45 uur een inleiding verzorgen.

De muzikale leiding is in handen van dirigent Pieter Cox.Deze uitvoering van Bach's Weihnachtsoratorium is mede tot stand gekomen
met financiële ondersteuning van de volgende instanties / Vrienden Zakelijk:

Roermondse Stichting 1880
Gemeente Roermond
Stichting FSI
Cultuurfonds

Kaat Fabrics
Stijl Haarkreatie
Hotel en Grand-café De Pauw

Rockwool
Autovakmeester Paul Moonen
Tjeu Linssen
Thijssen Optiek
Michels Men’s Wear
Grand Hotel Valies
Willems Uitvaartverzorging

Kaartverkoop
Weihnachts-Oratorium 28 november 2023 om 20:00 uur

Kaarten voor het Weihnachts-Oratorium à € 35,00 zijn verkrijgbaar bij de kassa van het Theater de Oranjerie / 0475-391491.


2023 Raboclubsupport

Stem op het Toonkunstkoor Roermond
Leden / rekeninghouders van de RABO-bank Midden-Limburg kunnen van 4 tot en met 26 september
hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toe dragen.
Hoe meer stemmen er op het Toonkunstkoor Roermond uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die onze vereniging ontvangt.

RABO2023rabo club

TKR te gast bij 'Roermond Nieuws TV'

Twee dagen voor de uitvoering van het programma LUX op 12 mei 2023 in de Roermondse kathedraal werden twee leden van ons koor geïnterviewd in het lokale TV-programma Roermond Nieuws.
Roel Hekking (tenor) en Wim Wetzels (bas) geven een introductie op dit concert en vertellen over hun passie voor dit koor en voor het repertoire van het Toonkunstkoor Roermond.


 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.