Nieuws

TKR cultuurvereniging van Roermond

Het Toonkunstkoor Roermond (TKR) heeft deelgenomen aan de Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018. Bij het uitbrengen van een stem zijn door stemmers rapportcijfers gegeven, inclusief een toelichting en eventuele verbeterpunten.

In het hieronder te downloaden BENCHMARKRAPPORT 2018 aan het Toonkunstkoor Roermond wordt inzicht gegeven in de beoordelingen en hoe het TKR zich verhoudt tot andere cultuurverenigingen.

Wij danken alle stemmers voor hun positieve reacties.
De scores voor het TKR waren:

 Klik hier voor het downloaden van het Benchmarktrapport TKR.


 

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Het ToonkunstKoor Roermond bedankt alle stemmers van de Rabobank Clubkas Campagne 2018. 

Wat een mooi bedrag 557,67 euro !


Matthäus Passion

Matthäus Passion 16 april 2019

Hoogtepunt van het jaarlijkse concertseizoen is het passie-concert, waarbij het traditie is om de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach regelmatig terug te laten komen.
In 1955 werd voor het eerst de Matthäus Passion uitgevoerd. We verzorgden de laatste jaren uitvoeringen in 1996, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007,  2012 en 2015.

In 2019 zullen op 16 april weer een Matthäus Passion uitvoeren.
Ditmaal m.m.v. het Barokorkest Concerto Vivo, een Jeugdkoor, en de solisten Knut Schoch - evangelist, tenor aria`s, Hans Christian Hinz - Christus, Griet de Geyter - sopraan, Margot Oitzinger - alt, Drew Santini - bas aria`s.
Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van onze dirigent PIETER COX.


Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.