De vier mooiste delen van het Weihnachts-Oratorium (Bach-blog 1/10)

 

Het volledige Weihnachts-Oratorium van Johann Sebastian Bach duurt zo’n tweeënhalf uur.
Maar dat zal het ToonkunstKoor Roermond u op 28 november niet aandoen. En dat was ook niet Bachs bedoeling.

De Matthäus-Passion is één van Bachs langste stukken. Een lange zit voor de luisteraars – velen nemen kussentjes mee. Maar ook voor de uitvoerenden. Ik heb eens meegemaakt dat diverse koorleden onwel werden. Het leek wel een werk voor koor, orkest en ehbo.

Het ToonkunstKoort Roermond voert op 28 novembers Bachs Weihnachts-Oratorium uit. Dat duurt op papier ook bijna tweeënhalf uur, maar geen angst. Wij voeren het stuk maar voor tweederde uit. Dat is niet ongebruikelijk; vaak wordt zelfs alleen een helft gedaan. Het Weihnachts-Oratorium is ook niet bedoeld om in één ruk te worden opgevoerd.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) verzorgde vanaf 1723 de muziek in de vier lutherse kerken van Leipzig. Met Kerst en Nieuwjaar 1734-1735 had hij een pittige klus. Hij schreef de zes delen van het Weihnachts-Oratorium voor de opeenvolgende kerkdiensten op Eerste, Tweede en Derde Kerstdag, Nieuwjaar, de eerste zondag na Nieuwjaar en Driekoningen (6 januari). Vervolgens studeerde hij de stukken in met zijn koor en orkest en voerde hij ze uit: elk stuk eerst ’s ochtends in één kerk en daarna ’s middags in een andere kerk. Over werkdruk gesproken.

Bach heeft ook een Himmelfahrts- en een Oster-Oratorium geschreven voor de kerkdiensten op Hemelvaartsdag en Paaszondag. Die zijn veel korter. Maar de passies zijn echt lange stukken voor vier opeenvolgende dagen in de week vóór Pasen: eerst de Matthäus-, dan de Markus-, dan de Lukas- en tot slot de Johannes-Passion. Samen met het afsluitende Oster-Oratorium was de Paasweek dus nog zwaarder voor componist/dirigent, koorleden en musici dan de Kerstcyclus. Iedere dag een ander stuk, en dan ook nog van die lange.

Het ToonkunstKoor Roermond voert dit jaren de delen 1, 2, 3 en 6 van het Weihnachts-Oratorium uit; volgens velen zijn dat die vier mooiste delen.

GvdG

Kaarten voor de Weihnachts-Oratorium-uitvoering van het ToonkunstKoor Roermond op 28 november 2023 in de Oranjerie bestelt u hier.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.