Ons repertoire

Het ToonkunstKoor Roermond heeft een breed repertoire. Hoogtepunt van het jaarlijkse concertseizoen is het passieconcert, waarbij het traditie is om de Matthäus-Passion van J.S. Bach regelmatig terug te laten komen.
We verzorgden uitvoeringen van de Matthäus-Passion in de jaren 1996, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2012 en 2015.

Moderne en vernieuwende concertprogrammering maakt het koor ook voor jonger publiek aantrekkelijk. We zingen regelmatig werken uit de vroege en latere 20e eeuw. Ook andere oratoria en daaraan verwante werken als opera's en H. missen, werken voor groot gemengd koor met symfonie-orkest en vocale solisten staan op het repertoire.

Nevenstaande tabel geeft een overzicht van de werken, die het ToonkunstKoor Roermond in de laatste tien jaar regelmatig heeft gebracht.

H


Bach, J.S.

Matthäus-Passion Johannes-Passion, Weihnachts-Oratorium, Cantates 1, 2, 3 en 6, Magnificat, Himmelfahrt-Oratorium

Barber, S.

Agnus Dei (een transcriptie van het Adagio for Strings)

Beethoven, L. van

Christus am Ölberge

Berlioz, H.

Ronde de paysans uit La Damnation de Faust

Blackford, R.

Mirror of Perfection

Brahms, J.

Ein Deutsches Requiem

Britten, B.

A Ceremony of Carols

Elgar, E.

From the Bavarian Highlands

Duruflé, M.

Requiem

Dvořak, A.

Stabat Mater

Fauré, G.

Requiem

Gounod, Ch.

Prologue uit Romeo et Juliette Farandole et choeur uit Mireille

Händel, G.F.

Messiah, Israel in Egypt

Haydn, J.

Die Schöpfung, Die Jahreszeiten, Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, Harmoniemesse

Jenkins, K.

The Armed Man: a Mass for Peace, The Peacemakers, Requiem

Lauridsen, M.

Lux Aeterna

Mendelssohn-Bartholdy, F.

Oratorium Paulus

Meulemans, A.

Missa Exaudi

Mozart, W.A.

Vesperae solennes de Confessore, Requiem
Puccini, G.

Messa di Gloria

Ravel, M.

Daphnis et Chloé, suite no. 2

Reger, M.

Requiem
Rossini, G.

Petite Messe Solennelle, Stabat Mater

Rutter, J.

Mass of the Children

Saint-Saens, C.

Acte 1 en Finale uit Samson et Dalila

Schönberg, A.

A Survivor from Warsaw

Tippett, M.

A Child of our Time

Vivaldi, A.

Gloria

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.