Ontstaan

Op 27 oktober 1927 komt in zaal Schreurs aan het Munsterplein een gelegenheidskoor van 50 dames en 12 heren bijeen voor een eerste repetitie onder leiding van Kees de Rooy.
Op het programma staat het Sint-Elisabethoratorium, waarmee op 29 en 31 januari 1928 het 75-jarig jubleum van de Roermondse charitatieve Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth in het uitverkochte Christoffelhuis luister wordt bijgezet. De concerten zijn financieel en muzikaal een succes, de pers is enthousiast en het gezelschap, voorgezeten door mr. D. Dahmen, besluit meer leden te werven.
Op 7 april 1929 voert Oratoriumkoor Roermond, wederom met veel succes, Die Jahreszeiten van J. Haydn uit, met medewerking van het Stedelijk Orkest van Maastricht en de landelijk vermaarde solisten Martina Dhont, Louis van Tulder en Thom Denijs. Het jaar daarop volgt La Damnation de Faust van Hector Berlioz.


Verweven met de stad

In de jaren daarna geeft het koor vele concerten, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen, in Roermond, in de Oranjerie, in de kathedraal of in andere kerken, niet zelden met gerenommeerde solisten.
In 1955 wordt bovendien voor het eerst de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd, samen met het dan jubilerende Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Sindsdien verzorgt ToonkunstKoor Roermond met grote regelmaat een uitvoering van dit werk (of van Bachs Johannes-Passion) in Roermond.

Niet alleen elders in eigen provincie en eigen land, maar ook over de grens mochten we optreden: in België (Val-Dieu), Duitsland (o.a. Wassenberg, Mönchengladbach, Krefeld, Heinsberg, Leverkusen, Trier), Frankrijk (Lyon, Parijs) en in Taastrup nabij Kopenhagen. Daarnaast ontvingen we koren uit het buitenland, waaronder het Deense koor Facett.

Jarenlang heeft ons koor, sinds 2004 ToonkunstKoor Roermond of kortweg TKR geheten, door zijn jaarlijkse concerten een belangrijke plaats in het muziekleven in Midden-Limburg en vooral in dat van Roermond. Door de optredens binnen en buiten de provincie en ook buiten de landsgrenzen fungeert het koor bovendien als culturele ambassadeur van de stad.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.