1980-1984

pdf

TKR1980 Lombardi 4 nov

Grootte: 42.60 Mb
Hits : 400
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1980 Mozart Requiem 1 april

Grootte: 1.30 Mb
Hits : 335
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1980 Mozart Requiem 1 april

Grootte: 5.61 Mb
Hits : 326
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1981 Händel Messias 14 april

Grootte: 1.49 Mb
Hits : 315
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1982 Dvorack Stabat Mater en Te Deum 6 april

Grootte: 1.56 Mb
Hits : 324
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1982 Verdi Lombardi 9 nov

Grootte: 1.29 Mb
Hits : 336
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1983 LYON najaarsconcert

Grootte: 1.89 Mb
Hits : 425
Wijzigingsdatum: 22-06-2020
pdf

TKR1983 LYON progr 17-18 okt

Grootte: 3.53 Mb
Hits : 330
Wijzigingsdatum: 22-06-2020
jpg

TKR1983 LYON programma 1 nov

Grootte: 1.43 Mb
Hits : 73
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
JPG

TKR1983 uitwisseling 1 LYON okt

Grootte: 6.83 Mb
Hits : 310
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
JPG

TKR1983 uitwisseling 2 LYON okt

Grootte: 9.91 Mb
Hits : 210
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
JPG

TKR1983 uitwisseling 3 LYON okt

Grootte: 8.79 Mb
Hits : 268
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
JPG

TKR1983 uitwisseling 4 LYON okt

Grootte: 3.59 Mb
Hits : 196
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1983 uitwisseling LYON 10 april

Grootte: 3.31 Mb
Hits : 315
Wijzigingsdatum: 22-06-2020
pdf

TKR1983 Verdi Requiem 29 mrt

Grootte: 1.21 Mb
Hits : 368
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1984 Beethovenconcert 18 mei

Grootte: 2.48 Mb
Hits : 379
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1984 Passieconcert 14 april

Grootte: 1.41 Mb
Hits : 357
Wijzigingsdatum: 23-06-2020

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.