1975-1979

pdf

TKR1975 Haydn JZ Weert 24 april

Grootte: 17.32 Mb
Hits : 451
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR197501174_Haydn_Jahreszeiten

Grootte: 12.53 Mb
Hits : 64
Wijzigingsdatum: 10-01-2023
pdf

TKR1976 Brahms REQ progr

Grootte: 8.06 Mb
Hits : 384
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1976 Brahms Requiem 9 april

Grootte: 18.71 Mb
Hits : 424
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1976 Concert Kerkrade Chevr MK

Grootte: 11.59 Mb
Hits : 481
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1977 Chorkonzert Wassenberg 15 jan

Grootte: 13.71 Mb
Hits : 394
Wijzigingsdatum: 23-11-2018
pdf

TKR1977 Dvorack Stabat Mater Kerkrade 7 april

Grootte: 627.26 Kb
Hits : 325
Wijzigingsdatum: 21-06-2020
pdf

TKR1977 Dvorack StabatMater 5 april

Grootte: 2.03 Mb
Hits : 358
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1977 Gluck Orphée 6 nov

Grootte: 6.52 Mb
Hits : 366
Wijzigingsdatum: 23-11-2018
pdf

TKR1978 Haydn Jahreszeiten 2 november

Grootte: 16.74 Mb
Hits : 468
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1978 Verdi Requiem 21 mrt

Grootte: 13.43 Mb
Hits : 431
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1978 Verdi Requiem recensie 21 mrt

Grootte: 847.46 Kb
Hits : 337
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1979 bach_MP 10 plus recencies 10 april

Grootte: 7.07 Mb
Hits : 365
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1979 bach_puccini 8 nov

Grootte: 18.97 Mb
Hits : 464
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1979 bach_puccini 2 dec h Geestkerk

Grootte: 95.62 Kb
Hits : 347
Wijzigingsdatum: 22-06-2020
pdf

TKR1979 Puccini en Bach 21

Grootte: 39.17 Kb
Hits : 317
Wijzigingsdatum: 21-06-2020

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.