1950-1959

pdf

TKR1950 Haydn Die Schöpfung 28 en 29 nov

Grootte: 4.18 Mb
Hits : 452
Wijzigingsdatum: 24-06-2020
pdf

TKR19500000_Haydn_Schopfung0

Grootte: 18.67 Mb
Hits : 64
Wijzigingsdatum: 12-01-2023
pdf

TKR19500000_Haydn_Schopfung0

Grootte: 18.67 Mb
Hits : 55
Wijzigingsdatum: 12-01-2023
pdf

TKR19500125en26_diversen_Franck_Beatitudes

Grootte: 4.07 Mb
Hits : 62
Wijzigingsdatum: 12-01-2023
pdf

TKR19500502_recensies_ELIAS1

Grootte: 2.01 Mb
Hits : 61
Wijzigingsdatum: 12-01-2023
pdf

TKR1952 Berlioz La Damnation de Faust 12 en 13 nov

Grootte: 12.29 Mb
Hits : 413
Wijzigingsdatum: 24-06-2020
pdf

TKR1954 Haydn Jahreszeiten 12 en 13 mei plus recensie

Grootte: 12.21 Mb
Hits : 437
Wijzigingsdatum: 24-06-2020
pdf

TKR1955 Bach Mattheus Passion plus recensie 19 en 20 maart

Grootte: 67.98 Mb
Hits : 388
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1955 Bach MP aankondiging 6 en 7 april

Grootte: 69.14 Mb
Hits : 457
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1956 Mascagni Cavalleria Rusticana 10 en 11 okt

Grootte: 10.35 Mb
Hits : 370
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1957 Saint-Saëns Samson et Dalila 13 nov

Grootte: 5.98 Mb
Hits : 371
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1958 Verdi Requiem in Monchen Gl 11 nov verslag

Grootte: 14.37 Mb
Hits : 483
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1959 Bach MP 25 maart verslag

Grootte: 162.76 Kb
Hits : 353
Wijzigingsdatum: 23-06-2020
pdf

TKR1959 Gluck Orpheus

Grootte: 4.91 Mb
Hits : 358
Wijzigingsdatum: 23-06-2020

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.