Concerten 1977

Terug naar overzicht


Verder naar concerten 1978

Concerten 1977

Terug naar concerten 1976


15 januari 1977
in
Propsteikirche St. Georg -
Wassenberg


5 april 1977
in Oranjerie - Roermond
7 april 1977
in  Rodahal - Kerkrade
6 november 1977
in
Kathedrale Kerk
Sint Christoffel - Roermond
6 november 1977
in
Oranjerie -
Roermond

J. Brahms
Uit Ein Deutsches Requiem:
Selig sind - die da Leid tragen
Ein Deutsches Requiem: Wie lieblich

W.A. Mozart
Uit Krönungsmesse:
Kyrie
Sanctus
Agnus Dei

G.F. Händel
Der Messias: Halleluja

J. Haydn
Die Jahreszeiten:
Komm - holder Lenz
Sei nun gnädig

J.S. Bach
Uit Weihnachtsoratorium:
Ach mein herzliebes Jesulein
Brich an - o schönes Morgenlicht

A. Dvorak
Stabat Mater

G. Puccini
Messa di Gloria

G.F. Händel
Der Messias: Halleluja

Chr. W. von Gluck
Orphée ed Euridice

Uitvoerenden:

Uitvoerenden: Uitvoerenden: Uitvoerenden:

Toonkunstkoor - RoermondMax Smeets - orgel

Elisabeth Ksoll - sopraan
Hildegard Laurich - alt
Martin Klietmann - tenor
Erich Knodt - bas

Toonkunstkoor - Roermond 
Chèvremonts Mannenkoor 1912 - Kerkrade

Limburgs Symphonie Orkest

Heikki Siukola - tenor
John Bröcheler - bas-bariton

Toonkunstkoor - Roermond 

Limburgs Symphonie Orkest

Nelly van der Spek - sopraan
Marijke Eliveld - sopraan
John Bröcheler - bas-bariton

Toonkunstkoor - Roermond 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor

Limburgs Symphonie Orkest


Dirigent Jan Hupperts

Dirigent Jan Hupperts DirigentJan Hupperts DirigentJan Hupperts
       

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.