Concerten 1975

Terug naar overzicht


Verder naar concerten 1976

Concerten 1975

Terug naar concerten 1974


20 maart 1975
in Hanenhof - Geleen

21 maart 1975

Oranjerie - Roermond
24 april 1975
in
Kerk van Groenewoud -
Weert
22 september 1975
in
Bisschoppelijk College "Schöndeln" - Roermond

J.S. Bach
Matthäus Passion

J. Haydn
Die Jahreszeiten

J. Brahms
Uit Liebeslieder-Walzer:
Rede Mädchen - allzu liebes
Am Gesteine rauscht die Flut
Die grüne Hopfenranke
Wenn so lind dein Auge mir
Am Donaustrande
Nein - es ist nicht auszukommen
Nachtigall - sie singt so schön
Ein dunkeler Schacht ist Liebe

J. Haydn
Uit Die Jahreszeiten:
Komm - holder Lenz
Juhhe - der Wein ist da
Jagdchor

Uitvoerenden:

Uitvoerenden: Uitvoerenden:

Martin Klietmann - tenor (evangelist en aria's)
Ger Withag - bas (Christus)
Ank Reinders - sopraan
Hildegard Laurich - alt
Ton Thissen - bas (aria's)

Toonkunstkoor - Roermond
Christelijke Oratoriumvereniging - Geleen
Kinderkoor "De Krekeltjes" - Roermond
Kinderkoor "Country Singers" - Geleen


Limburgs Symphonie Orkest
Mathieu Meys - orgel
Frans de Ruiter - clavecimbel

Henny Meeuws-Tonnaer - sopraan
Hein Meens - tenor
Ton de Klerk - bas

Toonkunstkoor - Roermond 

Leo Sevriens - piano

Toonkunstkoor - Roermond 

Leo Sevriens - piano


Dirigent Harm de Vries

Dirigent Harm de Vries Dirigent Harm de Vries
     

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.