Concerten 1970

Terug naar overzicht


Verder naar concerten 1971

Concerten 1970

Verder naar concerten 1969


30 maart 1970
in
Kathedrale Kerk
Sint Christoffel - Roermond
14 april 1970
in
Kathedrale Kerk
Sint Christoffel - Roermond
15 april 1970
in Stadsschouwburg - Heerlen
22 december 1970
in
H. Jozef-Kerk -
Kemp-Roermond
25 december 1970
in
Kathedrale Kerk
Sint Christoffel - Roermond

W.A. Mozart
Krönungsmesse

G. Verdi
Nabucco

J.S. Bach - Weihnachtsoratorium
Handel - Messias

 

A. Vivaldi
Gloria: gedeelten

J.S. Bach
Weihnachtsoratorium: gedeelten

Uitvoerenden:

Uitvoerenden: Uitvoerenden:  Uitvoerenden: 

Willy Peeters - sopraan
Vera Plojharovà - alt
Tony Klaasen - tenor
John Bröcheler - bas

Toonkunstkoor - Roermond

Limburgs Symphonie Orkest
Henri Zeyen - orgel

Theo van Gemert - bariton
Antoinette Tiemessen - sopraan
Tadeusz Wirzbicki - bas
Cora Canne Meyer - mezzosopraan
Alva Trip - tenor
Hans Scheyen - bas
Tini Grootel - sopraan

Toonkunstkoor - Roermond 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor
Dameskoor Leraressenopleiding Jekerdal - Maastricht

Limburgs Symphonie Orkest

Willy Peeters - sopraan
Gemma Visser - alt
Chris van Woerkom - tenor
Ton Thissen - bas

Toonkunstkoor - Roermond
Städtischer Gesanverein - MonchenGladbach

Limburgs Symphonie Orkest
Lyda Jonker - clavecimbel

Riet Kallen - alt

Toonkunstkoor - Roermond

N. Zeyen - orgel


Dirigent Harm de Vries

Dirigent Harm de Vries

 Dirigent Harm de Vries

Gerard Froesch

Dirigent Harm de Vries
       

 

 

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.