Concerten 1983

Terug naar overzicht


Verder naar concerten 1984

Concerten 1983

Terug naar concerten 1982


29 maart 1983
in
Theaterhotel de Oranjerie -
Roermond
17 oktober 1983
in
Église du Saint-Nom de Jésus -
Lyon
18 oktober 1983
in
Église Saint-Jean-Baptiste -
Bourgoin-Jallieu
1 november 1983
in
Theaterhotel de Oranjerie -
Roermond

G. Verdi
Messa da Requiem

H. Andriessen
Due Madrigali

W.A. Mozart
Vesperae solennes de confessore

M.-A. Charpentier
Te Deum


H. Andriessen
Due Madrigali

W.A. Mozart
Vesperae solennes de confessore

M.A. Charpentier
Te Deum

G. Verdi
Laudi alla Vergine Maria

W.A. Mozart
Vesperae solennes de confessore

H. Andriessen
Due Madrigali

M.A. Charpentier
Te Deum

Uitvoerenden:

Uitvoerenden:

Uitvoerenden: Uitvoerenden:

Rikie Venter - sopraan
Mariëtte Janssens - mezzosopraan
Jan Derksen - tenor
Tom Haenen - bas

Toonkunstkoor - Roermond
Chèvremonts Mannenkoor 1912 - Kerkrade`

Limburgs Symphonie Orkest


Willy Peeters - sopraan
Mariëtte Janssens - mezzosopraan
Hubert Delamboye - tenor
Hans Scheyen - bas

Toonkunstkoor - Roermond

Nouvel Ensemble Instrumental de Lyon


Willy Peeters - sopraan
Mariëtte Janssens - mezzosopraan
Hubert Delamboye - tenor
Hans Scheyen - bas

Toonkunstkoor - Roermond

Nouvel Ensemble Instrumental de Lyon

Willy Peeters - sopraan
Thea Sevriens - sopraan
Mariëtte Janssens - mezzosopraan
Hubert Delamboye - tenor
Hans Scheyen - bas

Toonkunstkoor - Roermond 

Limburgs Symphonie Orkest
Leo Sevriens - orgel


Dirigent Jan Hupperts


Dirigent Jan Hupperts

Dirigent Jan Hupperts Dirigent Jan Hupperts 
       

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.