Concerten 1989

Terug naar overzicht


Verder naar concerten 1990

Concerten 1989

Terug naar concerten 1988


18 maart 1989
in
Theaterhotel de Oranjerie -
Roermond
9 juli 1989
in
Kathedrale Kerk Sint Christoffel -
Roermond
22 nov 1989
in
Theaterhotel de Oranjerie -
Roermond 
 december 1989
in
RAF-base -
Brüggen

J. Haydn
Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze

G. Rossini
Stabat Mater

G.F. Händel
Uit Psalm 96:
O - sing unto the Lord
Let the whole earth stand
Declare his honour unto the heathen

J. Haydn
Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze

F. Mendelssohn-Bartholdy
Uit Paulus:
Allein Gott in der Höh' sei Her und Dank

Dir - Herr - dir will ich mich ergeben

Uit Elias:
Hebe deine Augen auf

Wirf dein Anliegen auf den Herrn

G.F. Händel
O - sing unto the Lord

G.F. Händel
Ode on Saint Caecilia's Day

 

G.F. Händel
Uit Psalm 96:
O - sing unto the Lord

Declare his honour unto the heathen

Uit Ode on Saint Caecilia's Day:
Let the heav'ns rejoice
As from the power

J. Rheinberger
Uit Der Stern von Bethlehem:
The Shepherds

Mary at the Manger
FulfillmentUitvoerenden:

Uitvoerenden:  Uitvoerenden:  Uitvoerenden: 


Young-Hee Kim - sopraan
Joke de Vin - alt
Ferdinand von Plettenberg - tenor
Harry Peeters - bas

Toonkunstkoor - Roermond`

Limburgs Symphonie Orkest

Toonkunstkoor - Roermond

 Leo Sevriens - orgel

Ruxandra Vodà - sopraan
John Vredeveldt - tenor 

Toonkunstkoor - Roermond

Orchester der Kölner Kammermusiker

 Leo Sevriens - orgel

Corry Snijders - sopraan

Toonkunstkoor - Roermond

 RAF Germany Band Quintet


Dirigent Jan Hupperts

 Dirigent Jan Hupperts Dirigent Jan Hupperts  Dirigent Jan Hupperts 
       

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.