Concerten 1998

Terug naar overzicht


Verder naar concerten 1999

Concerten 1998

Terug naar concerten 1997



5 april  1998

in
Theaterhotel de Oranjerie Roermond


6 oktober  1998
in 
Stadsschouwburg
Heerlen


25 oktober 1998

in
Cathédrale Notre-Dame de
Paris


15 november  1998

in
Theaterhotel de Oranjerie
Roermond



F. Mendelssohn-Bartholdy
Paulus

G. Verdi
I Lombardi
A. Meulemans
Missa Exaudi nos

F. Mendelssohn-Bartholdy
Paulus:
koor nr. 11,16 - 26 - 29,43

G. Verdi
I Lombardi:
Oh nobile esempio
Gerusalem!
La bella straniera
O Signore - dal tetto natio
Te lodiamo - gran Dio di vittoria

Uitvoerenden:

Uitvoerenden:

Uitvoerenden: Uitvoerenden:

Marjorie Ginczinger - sopraan
Regula Boeninger - mezzosopraan
Richard van Gemert - tenor
Ira Spaulding - bariton

Toonkunstkoor - Roermond

Neue Philharmonie Westfalen
Gerard Sars - orgel


Ruxandra Vodà - sopraan
Sonja van Voorst - sopraan
Sandra Borgert - mezzosopraan
Andrea Poddighe - tenor
Daniel Houbrechts - tenor
Roger Joakim - bas-bariton
Frans Kokkelmans - bas-bariton

Toonkunstkoor - Roermond
Limburgs Concert Koor

Neue Philharmonie Westfalen

Toonkunstkoor - Roermond

Yves Castagnet - orgue de choeur

Toonkunstkoor - Roermond

Paul Huijts - piano
 

Jubileumconcert 125 jaar
Koninklijke Roermondse
Zang- en Muziekvereniging

Dirigent Jan Hupperts


Dirigent Jan Hupperts

Dirigent Jan Hupperts Dirigent Jan Hupperts
       

 

 

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.