Concerten 2011

Terug naar overzicht


Verder naar concerten 2012

Concerten 2011

Terug naar concerten 2010


  19 april  2011
in
Theaterhotel de Oranjerie

4 juni  2011
in Theaterhotel de Oranjerie

11 juni 2011
in Rodahal Kerkrade 

18 juni in
in Theater aan het Vrijthof Maastricht

15 november  2011
in
Theaterhotel de Oranjerie

Johann Sebastian Bach
Matthäus Passion
Gustav Mahler 
de 2e symfonie 
(Auferstehung)


John Rutter
Mass of the Children

WA Mozart
Requiem


Uitvoerenden:

Uitvoerenden:

Uitvoerenden:

 

Adrian Brand  - tenor, evangelist en aria's
Dirk Snellings - bas, Christus
Wendy Roobol - sopraan
Rob Meijers - altus
Hugo Oliviera - bas, aria's

Toonkunstkoor - Roermond
Barockorchester Concerto Vivo - Dortmund

Camille Schnoor -sopraan
Mirjam Schreur - alt

Toonkunstkoor - Roermond
i.s.m.
Vocaal Ensemble "Canto con Fuoco" - Geleen
Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus
Landgraaf Vocaal Ensemble
Vocaal Ensemble "Vocaal Totaal" - Merkelbeek
Kamerkoor "Femmes Vocales" - Maastricht

Kerkraads Symfonie Orkest en het
ARKA-orkest Maastricht

Josefien Stoppelenburg  - tenor, evangelist en aria's
Charlotte Stoppelenburg -alt
Ben Heijnen - tenor
Hugo Oliviera - bas

Toonkunstkoor - Roermond
Jeugdkoor Souvenir des Montagnards

Philharmonie Westfalen


Dirigent Pieter Cox

Dirigent Manon Meijs

Dirigent Pieter Cox

Dit concert werd ook uitgevoerd 

11 juni 2011
in Rodahal Kerkrade 

18 juni in
Theater aan het Vrijthof Maastricht
TKR2011Requiemmozart 2

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.