Geen

test 3 audio en button

 

A function is triggered when the button is clicked. The function outputs some text in a p element with id="demo". 

//play audio with from html audio element: document.getElementById('myAudioTagID').play(); //play audio with out html audio tag var myAudio = new Audio('images/MP3_Johannes/sopr__johannes/JP_S21_Choral-_Christus_Der_Uns_Selig_Macht.mp3#t=50,60'); myAudio.play();

TKR-archief

Klik op onderstaande afbeelding om het betreffende PDF-document op te halen (te downloaden).

TKRjubboek 1977kopie    

Jubileumboek 1927-1977

(pdf van 70 pagina's)
Programmaboek van het concert in 1996
ter gelegenheid van de

75e verjaardag van Jan Hupperts

(pdf van 33 pagina's) 
   

L1-opnamen concert 2018 Engelse koormuziek

Hieronder staan de opnamen van L1 van het Concert met Engelse Koormuziek van 2 december 2018.
Boven de horizontale streep staan de drie integrale opnamen van resp. Britten, Elgar en Barber.
Onder de streep zijn ze opgesplitst in de afzonderlijke onderdelen.

Benjamin Britten 
A Ceremony of Carols

Edward Elgar
From the Bavarian Highlands

Samual Barber
Agnus Dei
Britten 

A Ceremony of Carols


1. "Procession" ("Hodie Christus natus est")

2. "Wolcum Yole!"

3. "There is no Rose"

4a. "That yonge child"

4b. "Balulalow"

5. "As dew in Aprille"

            Elgar

From the Bavarian Highlands


1. The Dance (Sonnenbichl)

2. False Love (Wamberg)

3. Lullaby (In Hammersbach)

4. Aspiration (Bei Sankt Anton)

5. On the Alm (True Love, Hoch Alp)

6. The Marksmen (Bei Murnau)

6. "This little Babe"

7. "Interlude" (harp solo)

8. "In Freezing Winter Night"

9. "Spring Carol"

10. "Deo Gracias"

 

Barber 

Agnus Dei

 


Klik hier voor het Intermezzo van Karola Pavone, waarin zij 4 liederen van Barber en 2 van Britten zingt.
Op deze pagina staan ook de teksten van de betreffende liederen.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.