RABO-Club support 2020

OPROEP AAN ÁLLE KOORLEDEN, VRIENDEN en VRIENDENPLUS van TKR

Stem tijdens RaboClubSupport !
Rabobank Roermond-Echt draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij RaboClubSupport. Deze actie is speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Roermond-Echt stelt dit jaar €200.000, beschikbaar!!
Ook ToonkunstKoorRoermond deed al een paar jaar mee met RabobankClubkasCampagne, en nu dus óók weer met RaboClubSupport2020.

Stemmen
Van 5 oktober t/m 25 oktober mogen leden van Rabobank Roermond/Echt vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club: Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Dus wij van ToonkunstKoorRoermond ontvan­ gen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Bestedingsdoel
ToonkunstKoorRoermond verzorgt graag tweemaal per jaar optredens met goede orkesten en solisten. We hebben een heel trouw en geïnteresseerd publiek, dat onze uitvoeringen graag bezoekt. Voor de concerten contracteren wij professionele orkesten en solisten. Zo werken wij regelmatig samen met symfonieorkesten of het barokorkest Concerto Vivo. Onze solisten komen uit binnen-en buitenland. Wanneer het repertoire daar aanleiding toe geeft, werken wij heel graag samen met kinderkoren."

Oproep aan alle Koorleden én Vrienden(PLUS) van ons koor
Het is voor ToonkunstKoorRoermond belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren! Wij als koor kunnen deze bijdrage goed gebruiken! Het zou natuurlijk fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden (áls zij lid zijn van RabobankRoermond-Echt) stemmen geven aan ToonkunstKoorRoermond tijdens de de RaboClubSupport...!

VOOR IEDEREEN DIE ONS KOOR EEN WARM HART TOEDRAAGT;
SUPERBEDANKT !


Hoe kan ik stemmen ?
Door in te loggen in de app of op de RABO-website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

Er zijn echter een paar beperkingen:
- Om te kunnen stemmen moet je een betaalrekening hebben en lid zijn van de Rabobank.
- RABO-leden mogen alleen op clubs van hun eigen lokale bank stemmen. Dus RABO-leden uit een andere regio kunnen niet op het Toonkunstkoor Roermond stemmen.
Klik hier voor de RABO-website Club-support.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.