Karola Pavona's Intermezzo

Tijdens het Concert Engelse Koormuziek op 2-12-2018 zong Karola Pavone in het intermezzo zes liederen
(4 van Barber en twee van Britten).

Britten

Van de 4 liederen van Samual Barber komen er drie uit de bundel ‘Hermits Songs’, waarvan de teksten hun oorsprong vinden in middeleeuwse manuscripten van Ierse monniken.
Hermit Songs is een cyclus van tien liederen voor zangstem en piano van Samuel Barber.
Karola Pavona zong :
03. St. Ita’s vision
05. The Crucifixion
10. The Desire for Hermitage

Het derde lied dat Karola zong was een wiegelied van Barber ‘A Slumber Song of the Madonna’.
Bij de Barber-liederen werd ze begeleid door de piano met Ainoa Padrón aan de toetsen.

Bij de Britten-liederen werd ze begeleid door Josephine van Son aan de harp.
Van Benjamin Britten zong ze :
- There's none to soothe en
- The Ash Grove .

De zes teksten staan hieronder in de volgorde van het uitgevoerde programma.


St. Ita’s Vision - (Samuel Barber)

“St. Ita’s Vision” is the third song of Samuel Barber’s song cycle Hermit Songs.  
St. Ita (or Ida, Íte, or Ides) was an Irish nun who lived sometime during the 5th-6th century. She is also known as “Brigid of Munster.” 
The poem is a translation of a text possibly by St. Ita, but attributed to an anonymous Irish monk who lived sometime between the 8th and 13th centuries. 

  

“I will take nothing from my Lord,” said she,
“unless He gives me His Son from Heaven
In the form of a Baby that I may nurse Him”.
So that Christ came down to her
in the form of a Baby and then she said:
“Infant Jesus, at my breast,
Nothing in this world is true
Save, O tiny nursling, You.
Infant Jesus at my breast,
By my heart every night,
You I nurse are not a churl
But were begot on Mary the Jewess
By Heaven’s light.
Infant Jesus at my breast,
What King is there but You who could
Give everlasting good?
Wherefore I give my food.
Sing to Him, maidens, sing your best!
There is none that has such right
To your song as Heaven’s King
Who every night
Is Infant Jesus at my breast.”


 The Crucifixion - (Samuel Barber)

“The Crucifixion” is the fifth song of Samuel Barber’s song cycle Hermit Songs. The cycle was composed in 1953 and published in 1954.
The poem is a translation of a text by an anonymous Irish monk who lived sometime between the 8th and 13th centuries. The English translation used by Barber is by Howard Mumford Jones.


 
At the cry of the first bird
They began to crucify Thee, O Swan!
Never shall lament cease because of that.
It was like the parting of day from night.
Ah, sore was the suffering borne
By the body of Mary’s Son,
But sorer still to Him was the griefWhich for His sake
Came upon His Mother.


A Slumber Song of the Madonna - (Samuel Barber)

The text is by Alfred Noyes. It is a song that expresses the mother’s love for her child. The text is set syllabically, while the accompaniment is in soft chords and delicate harmonies. It was not published until 1994.

Sleep, little baby. I love thee;
Sleep, little king, I am bending above thee!
How should I know what to sing
Here in my arms as I sing thee to sleep ?

Hushaby low,
rockaby so.

Kings may have wunderful jewels to bring
Mother has only a kiss for her king!
Why should my singing so make me to weep?
Only to know that I love thee, I love thee,
Love thee, my little one, sleep.


The Desire for Hermitage - (Samuel Barber)

“The Desire for Hermitage” is the tenth and final song of Samuel Barber’s song cycle Hermit Songs. The cycle was composed in 1953 and published in 1954. The premiere was sung by soprano Leontyne Price.
The poem is a translation of a text by an anonymous Irish monk who lived sometime between the 8th and 13th centuries. The English translation used by Barber is by Irish writer Seán Ó Faoláin.

Ah! To be all alone in a little cell
with nobody near me;
beloved that pilgrimage before the last pilgrimage to death.
Singing the passing hours to cloudy Heaven;
Feeding upon dry bread and water from the cold spring.
That will be an end to evil when I am alone
in a lovely little corner among tombs
far from the houses of the great.
Ah! To be all alone in a little cell, to be alone, all alone:
Alone I came into the world
alone I shall go from it.


 There's none to soothe - (Benjamin Britten)

There's none to soothe my soul to rest,
There's none my load of grief to share,
Or wake to joy this lonely breast,
Or light the gloom of dark despair.

The voice of joy no more can cheer,
The look of love no more can warm
Since mute for aye's that voice so dear,
And closed that eye alone could charm.


The Ash Grove - (Benjamin Britten)

The Ash Grove (Welsh: Llwyn Onn) is a traditional Welsh folk song whose melody has been set to numerous sets of lyrics

Down yonder green valley, where streamlets meander,
When twilight is fading I pensively rove
Or at the bright noontide in solitude wander,
Amid the dark shades of the lonely ash grove;
‘T was there, while the blackbird was cheerfully singing,
I first met my dear one, the joy of my heart!
Around us for gladness the bluebells were ringing,
Ah! then little thought I how soon we should part.
Still glows the bright sunshine o'er valley and mountain,
Still warbles the blackbird its note from the tree;
Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain,
But what are the beauties of nature to me?
With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden,
All day I go mourning in search of my love;
Ye echoes, oh, tell me, where is the sweet maiden?
"She sleeps, 'neath the green turf down by the ash grove."

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.