Geen

Solfège voor lekkerbekken

 

Musescore

Musescore is een computerprogramma dat de mogelijkheid biedt een muziekstuk vanaf de bladmuziek te bestuderen en deze muziek tegelijk af te spelen. Het volume van de verschillende stemmen en de begeleiding kan naar keuze ingesteld worden, bijvoorbeeld de sopraanpartij op maximaal volume en de alt, bas en tenorstemmen uitgeschakeld.

Voor tablets, iPads, smartphones en iPhones zijn Musescore "app's" beschikbaar . Daarnaast kan de Musescore "applicatie" op laptops en/of desktops geïnstalleerd worden, mits deze computers met Windows, Linux of IOS draaien (in de praktijk 99% van de personal computers).

Voor de installatie op tablet of iPhone moet de Musescore app opgehaald worden in de Google Play Store of de Apple App Store. Er zijn twee versies beschikbaar (eentje gratis en een andere die ongeveer €5,00 kost in de Google Play Store; in de Apple App Store is slechts één versie beschikbaar met een prijs van €1,99), die allebei te gebruiken zijn. De betaalde versie van de App heeft als extra functionaliteit dat deze ook muziek kan afspelen zonder een verbinding met het internet. De installatie van de App is eenvoudig een kwestie van het ophalen van de App, deze wordt dan automatisch geactiveerd.

Voor de installatie op een laptop of desktop moet de Musescore applicatie worden opgehaald vanaf de Musescore website. Kies aldaar de groene knop voor de download van de meest gangbare versie, of de link daaronder voor de "andere systemen en platformen". Het installatie programma voor de applicatie kan gratis worden opgehaald. Na de download kunt u het installatie programma starten. Afhankelijk van de instellingen van uw systeem en firewall vraagt de computer u waarschijnlijk om expliciete toestemming voor deze installatie. De installatie procedure wijst daarna zichzelf.

 

Enkele tips voor het gebruik van Musescore
1. Het afspelen van de midifiles op de PC/Laptop is het gemakkelijkst en overzichtelijker.
2. Download de midi-files in een map op jouw computer in een map die je weer eenvoudig kunt terugvinden bij het starten van de verschillende muziekfiles. Door musescore worden ze als mscz-bestanden opgeslagen.
3. Sla elke wijziging op in dezelfde map en verander eventueel de naam door er bijv. 'versie2' of 'v3' of 'eigenpartij' aan toe te voegen.
4. In de meeste muziekstukken is de nummering van de maten in musescore en jouw partituur hetzelfde.

Belangrijke functies is het menu zijn:
1. midi of mscz-bestand openen
2. bestand opslaan met wijzigingen (bijv. volumes van diverse stemmen zijn gewijzigd)
3. bestand niet opslaan / sluiten --> dit is o.a. handig als er per ongeluk met navigeren iets verplaatst wordt !

4. afspelen de volgende knop in de menubalk. Tijdens afspelen kan via de spatiebalk het afspelen onderbroken worden.
5. afspelen vertragen afspeelpaneel (% verlagen)
5. via navigatiebalk kun je  snel naar andere maten navigeren
6. enkele maten herhaald afspelen --> instellen via afspeelpaneel --> klik hier voor korte instructie

Afspeelpaneel
Voor meer controle kun je het afspeelpaneel zichtbaar maken via menukeuze
Weergave → Afspeelpaneel  of View → Play Panel.

Hier kun je het algemene volume en het tempo regelen.

Je kunt ook een fragment steeds laten herhalen.
Klik hiervoor achtereenvolgens op:

• de beginnoot van het fragment
• de rechte beginhaak in het afspeelpaneel
• de eindnoot van het fragment
• de sluithaak in het afspeelpaneel.
• de knop met de ronddraaiende pijltje
• de afspeelknop.

 

 

 

Hieronder een voorbeeld van het afspeelscherm.
De begeleiding is uitgeschakeld en alleen de vier koorpartijen worden afgespeeld.
Uiteraard kunnen de diverse begeleidingspartijen naar wens worden ingeschakeld !

TKR-archief

Klik op onderstaande afbeelding om het betreffende PDF-document op te halen (te downloaden).

TKRjubboek 1977kopie    

Jubileumboek 1927-1977

(pdf van 70 pagina's)
Programmaboek van het concert in 1996
ter gelegenheid van de

75e verjaardag van Jan Hupperts

(pdf van 33 pagina's) 
   

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.