Opnamen Matineeconcert 2019

Opnamen het najaarsconcert 2019
op 17 november in drie delen :

De opnamen van deel 2 en 3 zijn niet helemaal vlekkeloos.
Waarschijnlijk heeft het orgel een signaal uitgestraald dat een kleine storing in de opname heeft veroorzaakt.
Bij deel 1 is hiervan nog niets te horen m.u.v. het laatste staartje van False Love.

 

Deel 1:
TOONKUNSTKOOR ROERMOND

 Pianobegeleiding: Von Reijnders

- Cantate Domino
  (Alleluia)   
Karl
Jenkins
pianobegeleiding
- Healing Light
  (uit the Peacemakers)
Karl
Jenkins
pianobegeleiding  
- God Shall wipe all tears
  (uit the Armed Man)
Karl
Jenkins
pianobegeleiding
- Ave Maria Igor
Stravinsky 
a capella
- Notre Père  Maurice
Duruflé
a capella
- False Love
  (nr 2 Bavarian Highlands)  
Edward
Elgar 
pianobegeleiding

 

Deel 2:
Anna-Christine Heymann

(mezzosopraan)

Orgel- en pianobegeleiding: Arno Kerkhof

 Esurientes (uit Magnificat) van Johann Sebastiaan Bach
 A Gaelic Blessing van John Rutter
 Feeling all the grief (uit Stabat Mater) Van Karl Jenkins
 The Lord's my shepherd (Psalm 23) van Bob Chilcott
 Pie Jesu (uit Requiem) van Maurice Duruflé
O Magnum Mysterium van Morten Lauridsen


Deel 3:
TOONKUNSTKOOR ROERMOND

met het LUX AETERNA

Orgelbegeleiding: Arno Kerkhof

1. Introïtus
2. In te, Domine, Speravi
3. O nata Lux
4. Veni, Sancte Spritus 
5. Agnus Dei, Lux Aeterna 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.