Ledeninfo

Herdenkingskaart Coen Houben

Zangoefeningen

Voordat Corona ons verlaten heeft en we weer in repetitie verbonden zijn is het misschien wel juni.
Het TKR-bestuur zoekt naar mogelijkheden om stem- / ademhalingsoefeningen thuis te doen of naar een andere opdrachten (doorlezen van teksten van Lux Aeterna of Magnificat). Het is belangrijk om te proberen onze stem goed te onderhouden zodat we na deze periode weer met een ge-oliede stem kunnen gaan zingen. Want stel je voor dat we in de tussentijd, naar verwachting maanden!, weinig zouden oefenen, dan zakken we zouden we wel teveel weg. Het zal niet voor iedereen gelden, maar tóch!

Wie ziet hiertoe mogelijkheden en kansen en kan ons daarin ondersteunen en activeren. We bereiken hiermee dat er positiviteit wordt gebracht in deze verdrietige dagen en er binding blijft binnen het koor en ‘last but not least’ de kwaliteit van het koor wordt beter op peil gehouden!
Sommige filmpjes beginnen met reclame. Na enkele seconden kan deze worden weggeklikt.

Hieronder alvast wat oefeningen die we op internet hebben gevonden.
De inbreng van alle koorleden wordt hierin zeer op prijs gesteld.


Op Cyberbass is een deel ingericht voor een reeks zangoefeningen (vocal exercises):
http://www.cyberbass.com/Content/vocal_warmups.htm


 Op onderstaande website van zangdocent Thea van der Putten is een document (pdf) beschikbaar met 50 zangoefeningen:
https://wrvh.home.xs4all.nl/tputten/ps/werkmap.pdf


Ook op YOUTUBE zijn veel filmpjes te vinden met diverse zang- en ademhalingsoefeningen:

https://www.youtube.com/results?search_query=zangoefeningen

Bijv.:

Stemoefening Lax VOX-methode


Op YOUTUBE o.a. de volgende zangoefeningen op een klinker / vocaal:

Vocalize nº12 - LEGATO E STACCATO https://www.youtube.com/watch?v=cr1oSQKkdIg&list=RDxzy7KdmnX8o&index=2

Vocalize nº13 - STACCATO https://www.youtube.com/watch?v=idcxyrptF8E&list=RDxzy7KdmnX8o&index=3

Vocalize nº04 - SA SE SI SO SU ... https://www.youtube.com/watch?v=_cS5Z5lPrzc&list=RDxzy7KdmnX8o&index=4

Vocalize nº08 - MAAA MIII MOOO https://www.youtube.com/watch?v=Si2wF0eeymI&list=RDxzy7KdmnX8o&index=5

Vocalize nº02 - A E I O U A U O I E A https://www.youtube.com/watch?v=hQmqW8wVXWk&list=RDxzy7KdmnX8o&index=6

Vocalize nº01 - Vi i i i i i .... https://www.youtube.com/watch?v=BlImJgaf5Iw&list=PLP4h8PICn5PYZzqCRKAPRIG9JjFAD63Bj&index=2

Vocalize nº05 - PLA PLE PLI ... https://www.youtube.com/watch?v=zdYKZyz8LA0&list=PLP4h8PICn5PYZzqCRKAPRIG9JjFAD63Bj&index=6

Vocalize nº06 - TRA TRE TRI ... https://www.youtube.com/watch?v=Yq8Y5kSAFG8&list=PLP4h8PICn5PYZzqCRKAPRIG9JjFAD63Bj&index=7

Vocalize nº07 - DA ME NI PO TU LA BE... https://www.youtube.com/watch?v=wZvXn6fKxBw&list=PLP4h8PICn5PYZzqCRKAPRIG9JjFAD63Bj&index=8

Vocalize nº11 - ARPEJOS https://www.youtube.com/watch?v=KE6yHKTg7cU&list=PLP4h8PICn5PYZzqCRKAPRIG9JjFAD63Bj&index=12

 Toonladders zingen van de Singing School :

.   Begin bij 02:15 min

Deze oefeningen worden steeds in een nieuw venster geopend.
Wordt dit venster gesloten dan komt deze pagina weer te voorschijn.


Op SPOTIFY staan ook zeer zangoefeningen.

(Spotify is een dienst van het Zweedse bedrijf Spotify Technology SA. Gebruikers kunnen uit een database van miljoenen nummers bepalen welke muziek ze willen beluisteren. De dienst wordt gezien als alternatief voor iTunes. Ook voor liefhebbers van klassieke muziek is dit onuitputtelijke bron !).

Maak eerst een spotify-account aan, als je dat nog niet hebt. Een gratis account is met reclame tussendoor of een betaald spotify-account zonder reclame. Vaak heeft je internetprovider een spotify-aanbod zitten in je internetabonnement (gratis of tegen gereduceerd tarief).

Enkele zangoefeningen o.a:


Opnamen Matineeconcert 2019

Opnamen het najaarsconcert 2019
op 17 november in drie delen :

De opnamen van deel 2 en 3 zijn niet helemaal vlekkeloos.
Waarschijnlijk heeft het orgel een signaal uitgestraald dat een kleine storing in de opname heeft veroorzaakt.
Bij deel 1 is hiervan nog niets te horen m.u.v. het laatste staartje van False Love.

 

Deel 1:
TOONKUNSTKOOR ROERMOND

 Pianobegeleiding: Von Reijnders

- Cantate Domino
  (Alleluia)   
Karl
Jenkins
pianobegeleiding
- Healing Light
  (uit the Peacemakers)
Karl
Jenkins
pianobegeleiding  
- God Shall wipe all tears
  (uit the Armed Man)
Karl
Jenkins
pianobegeleiding
- Ave Maria Igor
Stravinsky 
a capella
- Notre Père  Maurice
Duruflé
a capella
- False Love
  (nr 2 Bavarian Highlands)  
Edward
Elgar 
pianobegeleiding

 

Deel 2:
Anna-Christine Heymann

(mezzosopraan)

Orgel- en pianobegeleiding: Arno Kerkhof

 Esurientes (uit Magnificat) van Johann Sebastiaan Bach
 A Gaelic Blessing van John Rutter
 Feeling all the grief (uit Stabat Mater) Van Karl Jenkins
 The Lord's my shepherd (Psalm 23) van Bob Chilcott
 Pie Jesu (uit Requiem) van Maurice Duruflé
O Magnum Mysterium van Morten Lauridsen


Deel 3:
TOONKUNSTKOOR ROERMOND

met het LUX AETERNA

Orgelbegeleiding: Arno Kerkhof

1. Introïtus
2. In te, Domine, Speravi
3. O nata Lux
4. Veni, Sancte Spritus 
5. Agnus Dei, Lux Aeterna 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.