RaboClubSupport 2019 helpt TKR !

OPROEP AAN ALLE KOORLEDEN EN VRIENDEN VAN TKR

Stem tijdens RaboCtubSupport !
Rabobank Roermond-Echt draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij RaboClubSupport Deze is speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Roermond-Echt stelt dit jaar € 200.000,­ beschikbaar!!
Ook Toonkunstkoor Roermond deed al een paar jaar mee met RabobankClubkasCampagne, en nu dus ook weer met RaboClubSupport2019.

Stemmen
Van 27 september t/m 11 oktober 2019 mogen leden van Rabobank Roermond­ Echt vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club: Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Dus wij van Toonkunstkoor Roermond ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Bestedingsdoel
Toonkunstkoor Roermond verzorgt graag tweemaal per jaar optredens met goede orkesten en solisten. We hebben een trouw en geïnteresseerd publiek, dat de uitvoeringen graag bezoekt.
Voor de concerten contracteren wij professionele orkesten en solisten. Zo werken we regelmatig samen met symfonieorkesten of het barokorkest Concerto Vivo. Onze solisten komen uit binnen- en buitenland. Wanneer het repertoire daar aanleiding toe geeft, werken we heel graag samen met kinderkoren.

Oproep aan alle leden en Vrienden van ons koor
Het is voor Toonkunstkoor Roermond belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken! Het zou natuurlijk fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden (áls zij lid zijn van Rabobank Roermond-Echt) stemmen geven aan Toonkunstkoor Roermond tijdens de RaboClubSupport.

Ben je nog geen lid van de Rabobank v
Vraag dan nu via deze link jouw lidmaatschap aan, zodat je in de periode  van 27 september t/m 11 oktober 2019 jouw stem uit kunt brengen.  

Iedereen die ons koor een warm hart toedraagt ;
SUPERBEDANKT

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.