terug naar Messiah-pagina algemeen

Messiah-koren deel 2

Koor
nr.
Pagina
partituur
Uitvoering Naam koor

22

75

koor

Behold the lamb of God

24

81

koor

Surely he hath borne our griefs

25

85

koor

And with his stripes we are healed

26

90

koor

All we like sheep have gone astray

28

99

koor

He trusted in God

33

110

koor

Lift up your heads, O ye gates

35

119

koor

Let all the angels of God worship him

37

126

koor

The Lord gave the word

39

131

koor

Their sound is gone out

41

141

koor

Let us break their bonds asunder

44

150

koor

Hallelujah


De onderstaande toelichtingen zijn van Eduard van Hengel (2005). Zie zijn website: www.xs4all.nl/~eduardvh/.


Koor 22: Behold the Lamb of God  (partituur blz. 75)

Ook Deel II lijkt te beginnen met een Franse ouverture, maar nu geen feeëriek entree doch een deerniswekkende processie richting Golgotha. De toonsoort g-klein wekt een tragisch voorgevoel. De noten van Behold the lamb of God zijn vrijwel identiek aan die van He shall feed his flock: de herder is lam geworden.

Behold the Lamb of God, 
that taketh away the sin of the world.  

 Zie het Lam Gods

dat de zonde van der wereld wegneemt.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   


Koor 24: Surely he hath borne our griefs  (partituur blz. 81)
Drie achtereenvolgende koren interpreteren de gebeurtenissen, 'voor ons'. Hier wordt het geselende ritme van de aria aanvankelijk gehandhaafd; de dramatische zweepslagen maken kortstondig plaats voor schrille dissonanten (wounded, transgressions, iniquities), in de onwelluidende toonsoort f-klein (vier mollen).

Surely
He hath borne our griefs
and carried our sorrows
He was wounded for our transgressions,
He was bruised for our iniquities
the chastisement of our peace 
was upon Him. 

Voorwaar
Hij heeft onze ellende op zich genomen
en onze smarten gedragen
Hij werd gewond om onze overtredingen
Hij werd geslagen om onze zonden:
de straf voor onze vrede
lag op Hem. 

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

KOOR 25: And with his stripes we are healed  (partituur blz. 85)
Een strakke vierstemmige fuga in oude polyfone stijl fungeert als cerebraal centrum van de drie achtereenvolgende koren. Het thema kennen we ook van de Kyrie eleison fuga uit Mozarts Requiem, en van Bach (Wohltemperiertes Clavier II/20) en, in diverse vormen van andere 17e en 18e eeuwse componisten. 

 And with His stripes we are healed  
En door zijn striemen zijn wij genezen

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

 Audiofiles - langzamer tempo

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

KOOR 26: All we like sheep have gone astray  (partituur blz. 90)
Het motief voor Gods verzoenend handelen: mensen dwalen als domme schapen, en dus op wat banale muziek (zondigen is aangenaam), ze springen alle kanten op (een richtingloze coloratuur op turned) en zijn de weg kwijt (astray), eigenzinnig vasthoudend aan eigen gelijk (onsamenhangende toonherhalingen). Weer een voormalig duet, met uitgestelde vierstemmigheid, en eenzelfde viervoudige tekstbehandeling als in For unto us (nr.12). De luchthartige muziek, waarin alleen de lopende bas eenheid sticht, vormt een perfect decor voor de imposante 'Adagio' conclusie: God neemt het over. Onmacht tegenover almacht. 

All we like sheep have gone astray
we have turned every one to his own way 
and the Lord hath laid on Him 
the iniquity of us all. 

Wij allen dwaalden als schapen;
ieder ging zijn eigen gang; 
en de Heer heeft op hem gelegd 
al onze zonden.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

 Audiofiles - langzamer tempo

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

28. KOOR : He trusted in God  (partituur blz. 99)

Uitzonderlijk in dit contemplatieve oratorium: de cynische massa komt zelf aan het woord. Qua functie lijkt dit koor op de turbae uit de Duitse passies, en qua sfeer in het bijzonder op het 'Er hat Gott vertrauet...' uit Bachs Matthäus-Passion. Maar deze tekst komt uit de Psalmen, en deze smalende menigte spreekt niet geëmotioneerd, maar in een gevoelloos objectieve fuga.  

He trusted in God, 
that He would deliver Him:
let Him deliver Him,
if He delight in Him.

Hij vertrouwde op God
dat die hem zou verlossen:
laat die hem redden,
als hij om hem geeft.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

Audiofiles - langzamer tempo

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

KOOR 33: Lift up your heads  (partituur blz. 110)

De overwinnaar van dood en hel wordt uitbundig toegejuicht, aanvankelijk door een dubbelkoor: door splitsing van de sopranen en een dubbelrol voor de alten ontstaan twee driestemmige koren van hoge, resp. lage stemmen die een ('antifonaal') vraag-en antwoordspel spelen, met rolwisseling halverwege. Pas bij de laatste regel keert de vierstemmigheid terug. En waar het koningschap ter sprake komt stuiten we ook weer op het gepuncteerde ritme.

Lift up your heads, O ye gates; 
and be ye lift up, ye everlasting doors; 
and the King of Glory shall come in! 
Who is this King of Glory? 
The Lord strong and mighty, 
the Lord mighty in battle. 

Lift up your heads, O ye gates; 
even lift them up, ye everlasting doors; 
and the King of Glory shall come in! 
Who is this King of Glory? 
The Lord of Hosts, 
He is the King of Glory. 

Heft uw hoofden omhoog, o poorten;
en laat u verheffen, aloude ingangen;
opdat de Koning der Ere binnenga!
Wie is deze Koning der Ere? 
De Heer, sterk en machtig,
de Heer, machtig in de strijd. 

Heft uw hoofden omhoog, o poorten;
en verheft ze, aloude ingangen;
opdat de Koning der Ere binnenga!
Wie is deze Koning der Ere?
De Heer der Heerscharen,
Hij is de Koning der Ere.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

KOOR 35: Let all the angels of God  (partituur blz. 119)

En dus moeten ook alle engelen hun lof zingen, in een dienovereenkomstig meer verheven stijl, de eerbiedwaardige oude polyfonie. In een kunstige fuga confronteert Handel het thema dat de sopranen introduceren met een tegen-thema dat een verkorting vormt van datzelfde thema, in halve notenwaarden. Een thema, trouwens, dat is afgeleid van regel 6 van het Lutherse koraal 'Wachet auf': Die Engel hoch um deinen Thron, een verwijzing die de Engelse toehoorders uiteraard zal zijn ontgaan, maar voor Handel zelf betekenisvol was, en ook straks in het Hallelujah te vinden is. 

Let all the angels of God worship Him.  Laten alle engelen Gods Hem vereren

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

KOOR 37: The Lord gave the word  (partituur blz. 126)
De eenvoud en rechtlijnigheid van het gegeven woord contrasteert met de opgewonden predikers. Onder triomfantelijke fanfares marcheert het woord onweerstaanbaar de wereld in. 

The Lord gave the word: 
great was the company of the preachers. 

De Heer gaf het woord: 
groot was de schare predikers.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 


KOOR 39: Their sound is gone out  (partituur blz. 131)

Na de inhoud van het evangelie volgt de verbreiding ervan, van mond tot mond, in canonische inzetten, en tot aan de einden der aarde: de melodie doorloopt een heel octaaf d.w.z. de gehele (tonale) wereld, van de ene kant naar de andere. 

Their sound is gone out into all lands, 
and their words unto the ends of the world. 

Hun geluid is uitgegaan naar alle landen, 
en hun woorden naar de uiteinden der aarde.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Van dit koordeel is geen ingezongen opname beschikbaar, vandaar onderstaand alternatief:

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

Ook het koor vertolkt - als in een turba - het sentiment der weerspannigen. Een ruige, verbrokkelde melodische lijn illustreert de eerste tekstregel, een wegwerpgebaar de tweede.

Let us break their bonds asunder, 
and cast away their yokes from us.

Laat ons hun band en verscheuren, 
en hun juk van ons afwerpen.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

Audiofiles - langzamer tempo 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 


KOOR 44: Hallelujah  (partituur blz. 150)

Triomf, de weerstand is gebroken. Dit ook buiten zijn context zo populaire (en vaak mishandelde) koor vormt niet alleen de finale van Deel II, maar ook de beslechting van het conflict tussen God en zijn verzakers. Muzikaal is het gebouwd op telkens nieuwe contrasten tussen snelle, ritmische Halleluja- en for ever-motieven met brede melodische unisono thema's. De koraalachtige melodieën the Kingdom of this world en and He shall reign zijn citaten uit het al genoemde koraal 'Wachet auf', resp. de zevende en de slotregel. De Engelse gewoonte tijdens dit koor op te staan zou in 1743 zijn ontstaan toen Koning George II opstond bij de woorden 'For the Lord God omnipotent'; het is echter de vraag of hij überhaupt aanwezig was.

Hallelujah,   
for the Lord God Omnipotent reigneth, 
Hallelujah! 

The Kingdom of this world 
is become the Kingdom of our Lord, 
and of His Christ; 
and He shall reign for ever and ever, 
Hallelujah! 

King of Kings, and Lord of Lords, 
and He shall reign for ever and ever, 
Hallelujah!

Halleluja,
want de Almachtige Heer God heerst,
Halleluja!

Het Koninkrijk van deze wereld 
is het Koninkrijk van onze God geworden, 
en van zijn gezalfde;
en hij zal heersen in alle eeuwigheid,
Halleluja! 

Koning der Koningen, Heer der Heren, 
en hij zal heersen in alle eeuwigheid,
Halleluja!

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.