Messe Solennelle 
oefenbestanden voor de Tenoren
Op deze pagina staan de 2 x 16 oefenfiles van Rossini's Messe Solennelle. Het linkerrijtje zijn de opnamen waarin jouw eigen stem / partij op de voorgrond te horen is. In het rechter rijtje is je eigen stem afwezig en hoor je alleen de andere 3 stemmen.

- Deze muziekbestanden zijn af te spelen via onderstaande afspeelknoppen, waarmee het nu mogelijk is om ook tijdens het afspelen de opname met schuifknop terug te spoelen (naar links schuiven) en vooruit te spoelen (naar rechts schuiven). Maak dan gebruik van de seconden in de afspeelknop !
Het afspelen van deze oefenfiles verloopt niet bij alle browsers (Google Chrome, Safari, Firefox, Edge / Internet Explorer) op dezelfde manier.

- Een tweede mogelijkheid is om de bestanden te downloaden op je eigen computer en af te spelen met de media-player die op de eigen computer is geïnstalleerd. Vaak zit in zo'n programma ook de mogelijkheid om het afspelen van de muziekbestanden te vertragen en te versnellen en het is dan mogelijk om alle koordelen vertraagd af te spelen.
- Druk op de drie puntjes van de afspeelknop om het betreffende bestand te downloaden. Dit is niet bij alle browsers beschikbaar !


 

Deel

Blz
2e
druk

Onderdeel
Messe
Bestandsnamen
(maten)
  Oefenfile
met eigen stem / partij
Oefenfile
zonder eigen stem / partij
1 1 Kyrie T01t_Kyrie
T01sab_Kyrie
 
1 9 Kyrie_andantino

T01t_Kyrie_andantino
T01sab_Kyrie_andantino

 
2 19 Gloria in excelsis Deo T02t_Gloria(m1_18)
T02sat_Gloria(m1_18)
 
2  23  Gloria in excelsis Deo

T02t_Gloria_m60_82.mp3
T02sab_Gloria_m60_82.mp3

   
7  75 Cum sancto Spiritu

- va maat 1

T07t_CumSancto.mp3
T07sab_CumSancto.mp3

 
 7  77

Cum sancto Spiritu
- va maat 25

T07t_CumSancto_m25.mp3
T07sab_CumSancto_m25.mp3

 
 7  84

Cum sancto Spiritu
- va maat 84

T07t_CumSancto_m84.mp3
T07sab_CumSancto_m84.mp3
 
 7  93

Cum sancto Spiritu
- va maat 160

T07t_CumSancto_m160.mp3
T07sab_CumSancto_m160.mp3
 
 8  106 Credo

T08t_Credo.mp3
T08sab_Credo.mp3

 
 10  129  Et resurrexit
- va maat 45
 T10t_EtResurrexit_m45.mp3
T10sab_EtResurrexit_m45.mp3
 
 10  150 Et resurrexit
- va maat 153
 T10t_EtResurrexit_m153.mp3
T10sab_EtResurrexit_m153.mp3
 
 10  162  Et resurrexit
- va maat 267

T10t_EtResurrexit_m267.mp3
T10sab_EtResurrexit_m267.mp3

 
 12  180 Sanctus

T12t_Sanctus.mp3
T12sab_Sanctus.mp3

 
 14  196 Agnus Dei
- va maat 18

T14t_AgnusDei_m18_20.mp3
T14sab_AgnusDei_m18_20.mp3

 
 14  200  Agnus Dei
- va maat 30

T14t_AgnusDei_m30_32.mp3
T14sab_AgnusDei_m30_32.mp3

 
 14 203  Agnus Dei
- va maat 44

T14t_AgnusDei_m44_62.mp3
T14sab_AgnusDei_m44_62.mp3

 

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.