In het najaar van 2021 staat voor het TKR de 'Messe Solennelle' van Rossini op het programma.

Gioachino Antonio Rossini, geboren in het Italiaanse Pesaro op 29 februari 1792 en overleden in Passy (tegenwoordig een stadsdeel van Parijs) op 13 november 1868, was een Italiaanse componist die in een periode van twintig jaar (1810-1829) veertig opera's componeerde.

Rossini 's Petite messe solennelle werd in 1863 geschreven, op verzoek van graaf Alexis Pillet-Will voor zijn vrouw Louise aan wie het is opgedragen. De componist bestempelde de Petite Messe Solennelle uit 1863 als zijn laatste ‘oudedagszonde’. Met dit sacrale werk wilde hij de toegang tot het paradijs verdienen."
Er is weinig ‘kleins’ aan deze mis die zo’n 85 minuten duurt. Het oorspronkelijke werk schreef hij voor twaalf zangers, waarvan solisten.
De begeleiding van koor en solisten is wel beperkt: twee piano’s en een harmonium.
De Messe Solennelle werd voor het eerst uitgevoerd op 14 maart 1864 in Parijs. Later produceerde Rossini nog een orkestrale versie, inclusief nog extra een  lofzang "O salutaris Hostia" als sopraanaria. Deze versie van de Messe werd niet uitgevoerd tijdens zijn leven, omdat hij geen toestemming zou krijgen om het uit te voeren met de zangeressen in een kerk. Het werd voor het eerst uitgevoerd drie maanden na zijn dood, in de Salle Ventadour in Parijs door de vennootschap van het Théâtre-Italien op 24 februari 1869.

Het Roermondse Toonkunstkoor voerde dit werk al twee keer uit op 12 december 2000 en 7 november 2004 in de Roermondse Oranjerie. 
. Klik op het betreffende jaartal voor meer informatie over het programma en de uitvoerenden.


Er zijn ingezongen oefenbestanden in twee varianten
(een oefenfile met de eigen stem/partij op de voorgrond en in het andere bestand is je eigen stem afwezig en hoor je alleen de andere 3 stemmen).
Per stem / partij is een pagina aangemaakt:
Sopranen -> klik hier
Alten -> klik hier
Tenoren -> klik hier
Bassen -> klik hier.


Oefenbestanden van Koorpartij-oefening
deel 1 t/m 8
deel 10 t/m 14


Hieronder een YouTube-link naar Rossini's 'Petite messe solennelle'
door het Groot Omroepkoor o.l.v. Leonardo Garcia Alarcón. 

Mariangela Sicilia [sopraan/soprano]
Diana Haller [mezzosopraan/mezzosoprano]
Philippe Talbot [tenor]
Nikolay Borchev [bas]
Wyneke Jordans [piano]
Leo van Doeselaar [piano]
Dirk Luijmes [harmonium]


Deel 1
1 - Kyrie - koor/chorus - 0:00
2 - Gloria in excelsis Deo - solisten en koor/soloists and chorus - 6:32
3 - Gratias agimus tibi - trio voor contra-alt, tenor en bas/trio for contralto, tenor and bass - 9:03
4 - Domine Deus - tenorsolo/tenor solo - 13:18
5 - Qui tollis peccata mundi - duet voor sopraan en contra-alt/duet for soprano and contralto - 19:14
6 - Quoniam tu solus sanctus - bas solo/bass solo - 25:28

Deel 2

8 - Credo in unum Deum - solisten en koor/soloists and chorus - 38:10
9 - Crucifixus - sopraansolo/soprano solo- 42:42
10 - Et resurrexit - solisten en koor/soloists and chorus - 46:29
11 - Preludio religioso (during offertory) - piano en harmoniumsolo/piano and harmonium solo - 55:47
(unnumbered) Ritornello: 9 measures for harmonium - harmonium - 1:05:15
12 - Sanctus - solisten en koor/soloists and chorus - 1:05:56
13 - O salutaris hostia - sopraansolo/soprano solo - 1:46:10
14 - Agnus Dei - contra-alt en koor/contralto and chorus - 1:16:29

Opgenomen/recorded: 17 april 2016, in het Concertgebouw te Amsterdam.
 

 

Part No. Incipit Marking Voices Key Time Notes
Part I
Kyrie 1 Kyrie eleison Andante maestoso SATB A minor
 
Christe eleison Andantino moderato C minor 4/2 a cappella
Kyrie eleison Andante maestoso C minor
 
Gloria 2 Gloria in excelsis Deo Allegro maestoso SATB F major
 
Et in terra pax Andantino mosso S A T B SATB 2/4  
3 Gratias agimus tibi Andante grazioso A T B A major 2/4  
4 Domine Deus Allegro giusto T D major
 
5 Qui tollis peccata mundi Andantino mosso S A F minor
 
6 Quoniam tu solus sanctus Adagio · Allegro moderato B A major
 
7 Cum Sancto Spiritu Allegro a capella SATB F major
 
Part II
Credo 8 Credo in unum Deum Allegro Cristiano S A T B SATB E major
 
9 Crucifixus Andantino sostenuto S A-flat major
 
10 Et resurrexit Allegro S A T B SATB E major
 
Preludio religioso 11   Andante maestoso   F-sharp minor
piano
  Andantino mosso   3/4 piano or harmonium
Ritornello     Andante   C major 6/8 harmonium
Sanctus 12   Andantino mosso S A T B SATB C major 6/8 a cappella
O Salutaris 13 O salutaris hostia Andante S G major
 
Agnus Dei 14   Andante sostenuto A SATB E minor 3/4  

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.