Messiah oefenbestanden voor de Tenoren

Op deze pagina staan de 21 oefenfiles van de Messiah. Van 8 van de 22 koordelen zijn bestanden beschikbaar met een vertraagde opname. Van koor 39 is géén opname beschikbaar.
- Deze muziekbestanden zijn af te spelen via onderstaande afspeelknoppen, waarmee het nu mogelijk is om ook tijdens het afspelen de opname met schuifknop terug te spoelen (naar links schuiven) en vooruit te spoelen (naar rechts schuiven). Maak dan gebruik van de seconden in de afspeelknop !
Het afspelen van deze oefenfiles verloopt niet bij alle browsers (Google Chrome, Safari, Firefox, Edge / Internet Explorer) op dezelfde manier.

- Een tweede mogelijkheid is om de bestanden te downloaden op je eigen computer en af te spelen met de media-player die op de eigen computer is geïnstalleerd. Vaak zit in zo'n programma ook de mogelijkheid om het afspelen van de muziekbestanden te vertragen en te versnellen en het is dan mogelijk om alle koordelen vertraagd af te spelen.
- Druk op de drie puntjes van de afspeelknop om het betreffende bestand te downloaden. Dit is niet bij alle browsers beschikbaar !


Klik op het gewenste deel van de Messiah en dit deel 1 of 2 of 3 verschijnt bovenaan het scherm.
Door te klikken op het pijltje omhoog spring je weer terug naar deze tabel !

Deel 1 Deel 2 Deel 3

04 And the glory of the Lord
07 And he shall purify (+ vertraagd)
09 O thou that tellest good tidings to Zion
12 For unto us a child is born (+ vertraagd)
17 Glory tot God
21 His yoke is easy (+ vertraagd)


22 Behold the Lamb of God
24 Surely he hath borne our griefs
25 And with his stripes (+ vertraagd)
26 All we like sheep (+ vertraagd)
28 He trusted in God (+ vertraagd)
33 Lift up your heads
35 Let all the angels of God
37 The Lord gave the word
39 There sound is gone out --> niet op CD
41 Let us break their bonds (+ vertraagd)
44 Hallelujah

46 Since by man came death
51 But thanks be to God
53 Worthy is the Lamb
54 Amen (+ vertraagd)

Messiah deel 1


04 And the glory of the Lord
Direct afspelen in het normale tempo


07 And he shall purify
Direct afspelen: boven het normale tempo / onder het vertraagde tempo


09 O thou that tellest good tidings to Zion
Direct afspelen in het normale tempo


12 For unto us a child is born
Direct afspelen: boven het normale tempo / onder het vertraagde tempo


17 Glory tot God
Direct afspelen in het normale tempo
   


21 His yoke is easy
Direct afspelen: boven het normale tempo / onder het vertraagde tempo


Messiah deel 2


22 Behold the Lamb of God
Direct afspelen in het normale tempo


24 Surely he hath borne our griefes
Direct afspelen in het normale tempo
   


25 And with his stripes
Direct afspelen: boven het normale tempo / onder het vertraagde tempo


 26 All we like sheep
Direct afspelen: boven het normale tempo / onder het vertraagde tempo


 28 He trusted in God
Direct afspelen: links het normale tempo / rechts het vertraagde tempo


 33 Lift up your heads
Direct afspelen in het normale tempo
   


35 Let all the angels of God
Direct afspelen in het normale tempo


37 The Lord gave the word
Direct afspelen in het normale tempo


39 Their sound is gone out
Van dit koordeel is geen ingezongen opname beschikbaar, vandaar onderstaand alternatief


 41 Let us break their bonds
Direct afspelen: links het normale tempo / rechts het vertraagde tempo


44 Hallelujah
Direct afspelen in het normale tempo


Messiah deel 3


46 Since by man came death
Direct afspelen in het normale tempo


51 But thanks be to God
Direct afspelen in het normale tempo


53 Worthy is the Lamb
Direct afspelen in het normale tempo


 54 Amen
Direct afspelen: links het normale tempo / rechts het vertraagde tempo


 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.