Week 21, maandag 18 mei t/m zondag 24 mei.

HIMMELFAHRTS-ORATORIUM:   

Nummer 1, 6 en 9  (alle koorstukken dus)

AANWIJZINGEN EN TIPS


Nummer 1,  "Lobet Gott in seinen Reichen"

Nummer 1, voor Sopranen

 • Inzet dunne L,  mt 93 e.v. intonatie,  Mt 103 intonatie toon Cis
 • Mt 121 t/m 124 dezelfde D’s en intonatie. Mt 128 intonatie toon E.
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: Lobet, seinen, Reichen, preiset, Ehren, rühmet, vergleichen, gesamten, Chören 

Nummer 1, voor Alten

 • Inzet dunne L,  mt 133+134 crescendo,  mt 144 tweemaal boogje, mt 162 volle rust, niet te kort. 
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: Lobet, seinen, Reichen, preiset, Ehren, rühmet, vergleichen, gesamten, Chören

Nummer 1, voor Tenoren

 • Inzet dunne L,  mt 94 lengte eerste noot; binden aan volgende noten, mt 104 juiste lengte slotnoot. Mt 124 juiste plaatsing tekst.
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: Lobet, seinen, Reichen, preiset, Ehren, rühmet, vergleichen, gesamten, Chören

Nummer 1, voor Bassen

 • Inzet dunne L, mt 96 tekstplaatsing,  mt 97 ritme,  mt 132 en 134 lengte slotnoot, 
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: Lobet, seinen, Reichen, preiset, Ehren, rühmet, vergleichen, gesamten, Chören

Nummer 6 "Nun lieget alles unter dir"

Nummer 6, voor Allen: 

 • Rustig tempo, Dynamiek is P, Vanaf 21 is MP, vanaf 24 F, vanaf 27 P tot einde.
 • Mt 27 de fermate is hier een echte fermate, met een komma na Erden. Na deze fermate alles op één adem t/m slot.
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: lieget, alles, unter, ausgenommen, Engel, müssen, aufzuwarten, kommen, Fürsten, untertan, Wasser, Feuer, Erden, Dienste en werden.

Nummer 9 "Wann soll es doch geschehen"

Nummer 9,  voor Sopranen:

 • Mt 42 intonatie toon E. Probeer deze koraalmelodie steeds opgewekt en met veel energie te zingen. Ben oplettend op je eigen ademplaatsen; vooral niet te veel ademen. Tot slot; besteed aandacht aan de lengte van alle laatste noten.
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: geschehen, liebe, werde, sehen, seiner, Herrlichkeit, Heiland, grüssen, küssen, stelle.

Nummer 9,  voor Alten: 

 • Mt 43 respecteer de rustjes, mt 48 adem voor den Heiland en crescendo op de lange noot, mt 54/55 adem precies tussen beide maten.  ZOZ
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: geschehen, liebe, werde, sehen, seiner, Herrlichkeit, Heiland, grüssen, küssen, stelle.

Nummer 9,  voor Tenoren:

 • Mt 15 lengte eerste kwartnoot; sostenuto, mt 42/43 respecteer de rustjes,  vanaf mt 53 geen H-tjes zingen
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: geschehen, liebe, werde, sehen, seiner, Herrlichkeit, Heiland, grüssen, küssen, stelle.

Nummer 9,  voor Bassen:

 • Vanaf mt 53 geen H-tjes zingen
 • Uitspraak let op de è in de volgende woorden: geschehen, liebe, werde, sehen, seiner, Herrlichkeit, Heiland, grüssen, küssen, stelle.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.