Bach-blog 9/10Hoofdrollen voor twee zussen: Sofia en Karola Pavone

Al eerder traden ze op met het ToonkunstKoor Roermond: de uiterst veelzijdige Italiaans-Duitse gezusters Sofia en Karola Pavone, mezzosopraan en sopraan.

Toen Johann Sebastian Bach zijn Weihnachts-Oratorium schreef, was hij Thomascantor in Leipzig. In die functie was hij verantwoordelijk voor de muziek in de vier lutherse kerken van de stad, waaronder de Thomaskirche, en was hij muziekleraar aan de Thomasschule, een jongensinternaat waarvan de leerlingen in een beroemd schoolkoor zongen. Dat schoolkoor speelde een grote rol bij de uitvoeringen in de kerken. Ze zongen niet alleen de koorpartijen, maar sommige leden verzorgden ook solo’s. In die tijd werden de sopraanpartijen vaak door jongenssopranen gezongen en de altpartijen door contratenoren, met kopstem. Tegenwoordig probeert men oude muziek soms zo authentiek mogelijk uit te voeren. Daarbij worden voor altpartijen net als vroeger vaak contratenoren ingeschakeld – als dat lukt tenminste, want daar zijn er niet zoveel van. De inzet van jongenssopranen is minder gebruikelijk, want die zijn nog moeilijker te vinden. Bovendien is kinderarbeid aan wettelijke beperkingen gebonden.

Tijdens de komende uitvoering van het Weihnachts-Oratorium door het ToonkunstKoor Roermond worden de hoge solistenpartijen gezongen door de mezzosopraan Sofia Pavone, die een groot bereik heeft en ook als alt optreedt, en de sopraan Karola Pavone. Een bijzonder duo: de twee zijn zussen. Met hun derde zingende zus Dorotea vormden ze bovendien het trio Cantus Aureus, dat meerstemmig a capella zingt en inmiddels is uitgegroeid tot een kwartet.

Sofia en Karola zijn allebei enorm veelzijdig. Ze zingen klassieke muziek van barok via opera tot en met hedendaags; Karola bovendien ook cabaret. Staaltjes van hun veelzijdigheid kunt u beluisteren in een passieconcert dat ze met Cantus Aureus verzorgden in 2021.

GvdG

> Terug naar homepage met overzicht van alle verschenen Bach-blogs.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.