Bach-blog 4/10


Hoe snel heeft Bach het bedoeld?

Rond 1900 werd de muziek van Johann Sebastian Bach langzaam en gedragen uitgevoerd, met veel romantische zwier en dramatiek. Tegenwoordig gaat dat heel anders. Maar de meningen blijven verdeeld.

In Nederland maakte dirigent Willem Mengelberg (1871-1951) de Matthäus-Passion vanaf 1899 populair met het Concertgebouworkest. Er bestaat nog een opname van zo’n Mengelberg-uitvoering. Romantisch, langzaam en met op en neer golvende tempowisselingen. Nog altijd vinden velen dit de allermooiste uitvoering ooit. Maar musicologen gruwen er inmiddels van.

In Bachs tijd stonden er in bladmuziek meestal geen tempo-aanwijzingen. Een maat duurde in principe vier hartslagen en alleen afwijkingen werden aangegeven. Het tempo van het openingskoor van de Matthäus is in Mengelbergs versie 8¾ maat per minuut, wat omgerekend zou neerkomen op 35 ‘hartslagen’ per minuut. Een andere dirigent, Otto Klemperer (1885-1973), deed het nóg langzamer: 8 maten of 32 ‘hartslagen’ per minuut. Dat is medisch gezien onmogelijk. Als Bach een hartslag van 35 of 32 had gehad, redeneren deze musicologen, dan had hij dat niet overleefd. Bach moet sneller!

Anderen zijn het daar totaal niet mee eens. Zij wijzen op Bachs lyrische melodielijnen. Bij zo’n modern hoog tempo komen die melodielijnen helemaal niet uit de verf, zeggen ze; dat kan nooit Bachs bedoeling zijn geweest. Verder wordt in één van Bachs stukken het geluid van een bepaald zangvogeltje geïmiteerd. Dat zong in Bachs tijd uiteraard net zoals nu. Maar als het stuk zo snel wordt gespeeld als sommige musicologen willen, is elke gelijkenis met het vogelgeluid zoek.

Ook het Weihnachts-Oratorium is in zeer verschillende snelheden uitgevoerd. Vergelijk maar eens de uitvoering van Karl Richter uit 1955 met die van Peter Dijkstra uit 2013. Pieter Cox, dirigent van het ToonkunstKoor Roermond, kiest op 28 november voor een gulden middenweg.

GvdG

> Terug naar homepage met overzicht van alle verschenen Bach-blogs.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.