Bach-blog 3/10

weihnachtsoratorium3


Recycling à la Bach

Johann Sebastian Bach verwerkte in zijn Weihnachts-Oratorium een aantal bestaande composities. Dat was in zijn tijd gebruikelijk. Soms lieten die oorspronkelijke stukken hun ‘vingerafdrukken’ na.

Het Weihnachts-Oratorium is één groot gejubel en gejuich over Christus’ geboorte, zes delen lang. Dat begint al direct in het openingskoor: ‘Jauchzet, frohlocket!’ (Juich, wees verheugd!)

Bach componeerde niet alle muziek voor het oratorium zelf. Zo bewerkte hij enkele melodieën van andere componisten. De melodie van ‘Jauchzet, frohlocket!’ schreef hij wél zelf, alleen niet voor het Weihnachts-Oratorium. Hij had hem al kant-en-klaar op de plank liggen, met de tekst ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!’ Het ging om de Koninginnencantate, in 1733 geschreven voor Maria Josepha van Oostenrijk, die toen net koningin van Polen geworden was. Die cantate werkte hij eind 1734 om tot het openingskoor ‘Jauchzet, frohlocket!’ van het Weihnachts-Oratorium.

Bach stond toen nogal onder tijdsdruk, want hij moest voor zes opeenvolgende kerkdiensten tussen Kerstmis en Driekoningen steeds een nieuw deel van het Weihnachts-Oratorium produceren. In zijn manuscript is te zien dat hij de tekst ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!’ op het laatste nippertje heeft veranderd in ‘Jauchzet, frohlocket!’ In de haast kwam hij er niet meer toe om ook de muziek aan te passen. Daardoor horen we nu in de derde regel: (BAM) ‘Jauchzet!’ (RETTEKETET) ‘Frohlocket!’ (Voor alle duidelijkheid: BAM staat voor een paukenslag en RETTEKETET voor een trompettenriedeltje.) In de Koninginnencantate was dit nog: (BAM) ‘Pauken!’ (RETTEKETET) ‘Trompeten!’ Dit oorspronkelijke muzikale grapje ging in het Weihnachts-Oratorium de mist in. Waarschijnlijk vond Bach dat niet erg. Later heeft hij het Weihnachts-Oratorium nog een paar keer bewerkt, maar hieraan heeft hij nooit meer iets veranderd.

GvdG

> Terug naar homepage met overzicht van alle verschenen Bach-blogs.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.