Op dinsdag 28 november om 20:00 uur zal het ToonkunstKoor Roermond in de vernieuwde Theaterzaal van de Oranjerie
het WEIHNACHTSORATORIUM van J.S. BACH uitvoeren (delen 1, 2, 3 en 6).

De begeleiding van deze uitvoering wordt verzorgd door het barokorkest Concerto Vivo.
De solisten zijn Knut Schoch (tenor; evangelist, aria's), Karola Pavone (sopraan), Sofia Pavone (alt/mezzo), Vincent Kusters (bariton).
Gerard Sars zal om 18:45 uur een inleiding verzorgen.

De muzikale leiding is in handen van dirigent Pieter Cox. 

 

Kaarten voor het 'Weihnachtsoratorium ' à € 35.00 zijn binnenkort verkrijgbaar bij het secretariaat (tel. 06 - 13 37 93 72) en via deze website.


 Voorjaarsconcert LUX / LICHT

met werken van
LAURIDSEN, FAURÉ en ELGAR

 

 
LUX / LICHT
wordt uitgevoerd m.m.v.
Jo Louppen - orgel
Karola Pavone - sopraan
Vincent Kusters - bariton
muzikale leiding: Pieter Cox - dirigent

in de St. Christoffelkathedraal Roermond
vrijdag 12 mei 2023 om 20:00 uur

Licht is het universele symbool van goedheid en hoop. Het koor zingt in deze tijd na Pasen al onze dierbare overledenen het eeuwige licht toe. Het programma omvat drie werken van drie componisten, die elk hun eigen kijk op het thema hebben.

Lux aeterna – Morten Lauridsen
De woorden lux aeterna (Latijn voor ‘het eeuwige licht’) vormen het begin van een vaste tekst die in de katholieke kerk gebruikt wordt bij het requiem, de mis voor een overledene. De Amerikaanse componist Morten Lauridsen (1943) heeft deze tekst met andere teksten uit de Latijnse liturgie verbonden in een vijfdelig stuk rond het thema licht. Lauridsen verbleef in zijn jeugd als brandweerman eens tien weken in een uitkijktoren in een uitgestrekt bos. Die periode van persoonlijke bezinning bracht hem tot het besluit om de muziek in zijn leven centraal te stellen. Als componist is hij bekend om zijn religieuze composities met een sterk mystieke inslag. Het Lux aeterna uit 1997 is één van Lauridsens bekendste werken. Het wordt gezongen door koren over de hele wereld.

Requiem – Gabriel Fauré
Gabriel Fauré (1845-1924) was een veelzijdig componist. Hij geldt onder meer als vernieuwer van de Franse religieuze muziek. Het Requiem uit 1890, zijn beroemdste werk, is daarvan een uitgesproken voorbeeld. Fauré lapte de pauselijke regels over kerkmuziek aan zijn laars. Hij liet delen uit de vaste tekst voor het requiem weg en zette zijn persoonlijke kijk op het geloof en de dood centraal: Libera me (‘bevrijd mij uit het duister van het leven’). Later zei hij hierover: ‘Nadat ik zo lang uitvaartdiensten op het orgel had begeleid, had ik daar schoon genoeg van. Ik wilde iets volkomen anders scheppen.’ Faurés Requiem is een rustgevend en troostend requiem. Het is wel eens het ‘wiegelied van de dood’ genoemd.

Lux aeterna – Edward Elgar
Het laatste werk is ook een Lux aeterna, maar nu van de Engelse componist Edward Elgar (1857-1934). Na een slopende werkdag in 1898 zat Elgar wat te ‘pingelen’ op de piano toen zijn vrouw opeens zei: ‘Edward, that’s a good tune! What is that?’ Elgar werkte het themaatje uit tot veertien Enigma Variations, die hij elk opdroeg aan één van zijn vrienden. Hij hield van woordspelletjes en verborgen boodschappen. Het woord enigma betekent raadsel. De componist hintte dat de veertien variaties een verbindend element hadden, maar verklapte niet wat dat was. Tot de dag van vandaag heeft niemand die puzzel overtuigend opgelost. Eén van de Enigma Variations is de Nimrod Variation, opgedragen aan Elgars vriend August Jaeger (Nimrod is een jager uit de Bijbel). Dit stuk is later door John Cameron voor acht stemmen gearrangeerd rond de lux aeterna-tekst uit het katholieke requiem.

 

 Concertagenda voor 2023 - 2024 

Bij al deze concerten zijn projectzangers van harte welkom!
Voor informatie klik hier.


 

Het ToonkunstKoor Roermond verzorgde op zaterdag 14 januari een optreden in het Cuypershuis,
dat in samenwerking met het Limburgs Museum een avondvullend programma organiseerde met de titel 'Mystiek'.
Het koor voerde twee delen van Richard Blackfords 'Mirror of Perfection' en
twee delen uit de 'Peacemakers' van Karl Jenkins uit.


Vrienden van het ToonkunstKoor Roermond

Ons koor kent een grote club Vrienden / VriendenPlus die ons helpen onze concerten financieel mogelijk te maken.
Naast deze vriendengroep zijn er ook bedrijven in de regio die ons als VriendZakelijk ondersteunen.
Op de pagina Vrienden en Sponsoren staan deze vermeld. Daar leest u ook hoe u Vriend van het ToonkunstKoor kunt worden en welke voordelen u dan geniet.


Roermond goes classic!
De klassieke agenda van Roermond!

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.