Het eerstvolgende concert op 12 april 2022 van het Toonkunstkoor Roermond
met solisten en begeleiding van het Barokorkest CONCERTO VIVO is 
de Johannes Passion van J.S. Bach 
Dirigent Pieter Cox.

In de jarenlange traditie van het uitvoeren van een Passieconcert in de Goede Week heeft het koor , nu het weer mogelijk is, dit jaar gekozen
de JOHANNES PASSION  van J.S.Bach uit te voeren Deze is korter van duur en muzikaal feller en dramatischer dan de Matthäus Passion.

                   Bach volgt vrijwel letterlijk de teksten van het Evangelie naar Johannes. Hierdoor staat het lijden minder centraal en komt Jezus meer over als
een krachtige persoonlijkheid die een boodschap te vertellen heeft.
Het barokorkest Concerto Vivo musiceert op deels authentieke en deels nagebouwde instrumenten uit de tijd van de componist.
Aanvangstijd : 20:00 uur            Inleiding door Gerard Sars  18.45
Entreeprijs: € 30,-.
 
2022 solisten JP kopiëren
Solisten voor deze Johannes Passion zijn:  
Knut Schoch Evangelist
Hans Christian Hinz  Christus
Valerio Zanolli  Bas aria`s
Esther Kouwenhoven  Sopraan
Marie Seidler  Alt
Gert-Jan Verbueken  Tenor aria`s

Kaartverkoop via TKR --> klik hier

JP Theaterzaal oranjerie kopiëren


Zondag 28 november 2021

Beste Muziekliefhebbers

Na overleg tussen bestuur en dirigent hebben we moeten besluiten om de uitvoering van The Messiah op 11 januari 2022 te cancelen. Voor ons allen is dat een enorme teleurstelling. Ondanks de omstandigheden hebben we de afgelopen tijd goed kunnen repeteren en de laatste repetities bleek dat we heel goed op weg waren en ook de stemming was positief. We willen ieder bedanken voor zijn/haar inzet hierbij. Ten gevolge van de maatregelen die 28 /11 zijn ingegaan kunnen we de komende weken niet repeteren. Het blijft heel onzeker hoe de situatie na 14 december zal zijn.
TKR2022annu Messiah
Deze onzekerheden, zowel in artistiek en organisatorisch opzicht, hebben tot deze beslissing geleid. We gaan er van uit dat we op een later tijdstip The Messiah toch kunnen uitvoeren. We zijn van plan om zo snel mogelijk de repetities weer op te pakken en te starten met het repeteren van de Johannes Passion. Het Passieconcert staat gepland op dinsdag 12 april 2022. We gaan ervan uit dat de situatie er dan een stuk positiever uitziet, het is voorjaar en ieder kan zijn Booster Prik gehad hebben. Als u al kaarten gekocht heeft, dan kunt u het geld terug vragen. We wensen allen een goede Kersttijd, blijf vooral gezond en positief. 
We houden u op de hoogte.  

Beste groet, het Bestuur van het Toonkunstkoor Roermond.


Vrienden van het TKR

Ons koor kent een grote club Vrienden / VriendenPlus die ons helpen onze concerten financieel mogelijk te maken.
Naast deze vriendengroep zijn er ook bedrijven in de regio die ons als Vriend Zakelijk ondersteunen.
Op de pagina 'Vrienden / Sponsoren' staan deze vermeld en vindt u informatie om ook als vriend van het Toonkunstkoor toe te treden.
zie: https://toonkunstkoorroermond.nl/vrienden.


Roermond goes classic!
De klassieke agenda van Roermond!

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.